Marta Carola posa veu a un projecte creat per evitar grans incendis amb pastura en zones forestals. I no només això. Ramats de Foc afavoreix la continuïtat de l’activitat ramadera i potencia l’activitat econòmica i el consum de proximitat. Un projecte liderat per la Pau Costa Foundation.

L’exposició “Jugar amb foc” és el punt de partida per a la reflexió al voltant de la nostra relació amb el foc, amb els boscos i amb la natura. Aquesta peça audiovisual forma part d’una sèrie en la que diferents persones ens expliquen iniciatives i esdeveniments vinculats a la temàtica de l’exposició i que ens ajuden a entendre la nostra relació amb el foc i el món rural, evidenciant que la sostenibilitat passa per fer un canvi cultural.