A Idària (Llagostera, Gironès) apaguen incendis abans que apareguin les flames, donen vida al territori i futur a les persones.

Marc Ojosnegros, director de producció i soci d’aquesta cooperativa d’inserció laboral, ens explica què és Idària, la seva contribució en la gestió forestal i un dels seus projectes estrella: la producció de carbó vegetal a través de l’actualització del carboneig, tècnica ancestral del món rural.

Crear nous llocs de treball per a persones en risc d’exclusió social en el marc de l’economia verda, acostar els productes del bosc al cistell de les persones com a tret diferencial, aplicar el concepte d’economia circular de manera que resolgui un conjunt de necessitats econòmiques, socials i ambientals és l’essència d’aquesta cooperativa.

Els hem visitat en el marc de l’exposició “Jugar amb foc” que acollim al Museu de la Vida Rural i que és el punt de partida per a la reflexió al voltant de la nostra relació amb el foc, amb els boscos i amb la natura. Aquesta peça audiovisual forma part d’una sèrie en la que diferents persones ens expliquen iniciatives i esdeveniments vinculats a la temàtica de l’exposició i que ens ajuden a entendre la nostra relació amb el foc i el món rural, evidenciant que la sostenibilitat passa per fer un canvi cultural.